Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Klembów

2017.08.09 13:45 , aktualizacja: 2017.08.09 14:01

Od 20 do 26 lipca 2017 r Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Klembów.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Klembów

Egzamin z zakresu gospodarowania odpadami

2017.08.04 13:00 , aktualizacja: 2017.08.04 14:24

Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej, powołanej zarządzeniem nr 388/2017 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 31 lipca 2017 r. do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami informuje, iż 27 września 2017 roku, o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Kłopotowskiego 5, w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze, odbędzie się egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie:

więcej o: Egzamin z zakresu gospodarowania odpadami

Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej w spółce Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

2017.07.31 11:25 , aktualizacja: 2017.08.01 08:44

Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej reprezentantów Województwa w spółce Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

więcej o: Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej w spółce Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Lista kandydatów na członka Rady Nadzorczej w spółce Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

2017.07.21 08:45 , aktualizacja: 2017.07.21 09:14

Lista kandydatów na członka Rady Nadzorczej reprezentanta Województwa, w spółce Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym:

więcej o: Lista kandydatów na członka Rady Nadzorczej w spółce Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

Wyniki naboru na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie w 2017 r.

2017.07.20 13:00 , aktualizacja: 2017.07.20 14:23

Działając na podstawie „Porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie” z 2 czerwca 2014 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1089/260/17 z 18 lipca 2017 r. przyznał trzy bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie w ramach naboru organizowanego w 2017 r. Dodatkowe czwarte miejsce przyznane zostało zgodnie z § 3 ust. 6 pkt 1 Regulaminu przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w związku z niepodjęciem nauki w roku akademickim 2016/2017 przez kandydata z naboru organizowanego w 2016 r.

więcej o: Wyniki naboru na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie w 2017 r.

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.”

2017.07.18 08:50 , aktualizacja: 2017.07.18 13:35

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, z późn.zm.) przystąpiono do przygotowania „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.”. Opracowanie tego dokumentu, na podstawie umowy zawartej dnia 8 czerwca 2017 r., powierzono firmie ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45 - 031 Opole.

więcej o: Rozpoczęcie prac nad opracowaniem „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.”

Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.

2017.07.17 12:00 , aktualizacja: 2017.07.18 14:29

24 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 3/17  w sprawie Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022  ( POŚ WM 2022) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

więcej o: Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.

Ogłoszenie o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

2017.07.12 09:10 , aktualizacja: 2017.07.14 09:15

Ogłoszenie nr 3 /2017 z 12 lipca 2017 r. Firma i siedziba spółki: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. 26–617 Radom ul. Juliana Aleksandrowicza 5

więcej o: Ogłoszenie o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu