Kalendarz

Spotkanie z książką – „Ludowcy w walce o niepodległość”

2019.05.22 10:45
Autor: Mirosława Bednarzak-Libera (MHPRL), Wprowadzenie: Dorota Mądral
Okładka książki w formie graficznej zawierająca m.in. herby Poznania, Krakowa, Warszawy oraz napis Jeszcze Polska nie zginęła Promocja książki odbędzie...

27 maja, godz. 14.00 w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

www.mhprl.pl

 

W czasie spotkania odbędzie się promocja książki pt. „Ludowcy w walce o niepodległość”, wydana w 2019 r. przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Janusz Gmitruk, autor publikacji szczegółowo przedstawia udział ludowców w walce narodowowyzwoleńczej i działaniach dyplomatycznych na rzecz odrodzenia niepodległej Polski. Opisuje podejmowane przez nich inicjatywy i zmagania, aby uczynić z mieszkańców wsi świadomych i zaangażowanych w sprawy społeczne i polityczne obywateli. Publikację wzbogaca obszerny wybór materiałów źródłowych oraz bogaty materiał ilustracyjny.

Liczba wyświetleń: 14

powrót