Kalendarz

Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej

2017.08.25 12:25 , aktualizacja: 2017.08.25 12:28
Autor: Ewa Szczepanowska (Muzeum Wsi Radomskiej), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

3 września–30 listopada w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

ww.muzeum-radom.pl

 

Na wystawie „Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej” prezentowane są kościoły wraz z ich wyposażeniem, dzwonnice oraz nagrobki cmentarne. Przedstawione fotografie wykonano podczas objazdów terenowych w latach 2016–2017. Za obszar badawczy przyjęto historyczne granice Puszczy Kozienickiej. Pierwotnie kompleks leśny był określony widłami rzek Wisły, Pilicy i Mlecznej oraz drogą Radom–Zwoleń–Puławy. Zbierając materiały zwrócono uwagę na zabytkowe kościoły, czyli budowle wzniesione przed II wojną światową, oraz parafialne cmentarze rzymskokatolickie. Ekspozycja koncentruje się nie tylko na zewnętrznym wyglądzie świątyń. Ukazuje także wybrane elementy kościelnego wnętrza: ambony, chrzcielnice i ścienne malatury. Zdjęcia nekropolii prezentujące bramy cmentarne oraz nagrobki podzielono na dwie główne części. Pierwszą grupę stanowią przykłady pomników elity społeczno-finansowej, wykonane w kamieniu i żeliwie, głównie w stylu neoklasycznym, romantycznym i neogotyckim. Druga grupa przybliża różne formy mogił ludowych, na których umieszczano krzyże robione z drewna oraz elementów metalowych. Wystawie towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem.

 

Liczba wyświetleń: 49

powrót