Zaproszenia

Zaproszenie - Unijne wsparcie na wymianę pieców i instalacje OZE w gminie Szydłowo

2020.08.13 11:40

Dzięki wsparciu unijnemu w gminie Szydłowo w 18 budynkach mieszkalnych wymienione zostaną urządzenia grzewcze. Dodatkowo w 11 budynkach powstanie infrastruktura OZE, będzie to łącznie 12 instalacji. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 370 tys. zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

więcej o: Unijne wsparcie na wymianę pieców i instalacje OZE w gminie Szydłowo

Zaproszenie - #Mazowszepomaga 969 tys. zł budżetu Mazowsza na rozbudowę bazy sportowej w subregionie płockim

2020.08.13 08:40

Modernizacja hali gimnastycznej ZPO w Nowym Miszewie, budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 czy przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza. Na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 władze województwa przeznaczyły 10 mln zł. W sumie zostanie zrealizowanych 115 projektów, w tym 10 w subregionie płockim. W poniedziałek umowy w tej sprawie podpiszą marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

więcej o: #Mazowszepomaga 969 tys. zł budżetu Mazowsza na rozbudowę bazy sportowej w subregionie płockim

Zaproszenie - #Mazowszepomaga 1,4 mln zł z budżetu Mazowsza na rozbudowę bazy sportowej w subregionie ciechanowskim

2020.08.13 08:35

Remont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie, termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku czy modernizacja hali sportowej poprzez utworzenie stref cardio, fitness i odnowy biologicznej w Raciążu to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza. Na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 władze województwa przeznaczyły 10 mln zł. W sumie zostanie zrealizowanych 115 projektów, w tym 16 w subregionie ciechanowskim. W poniedziałek umowy w tej sprawie podpiszą marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

więcej o: #Mazowszepomaga 1,4 mln zł z budżetu Mazowsza na rozbudowę bazy sportowej w subregionie ciechanowskim

Zaproszenie - Blisko 1,5 mln zł na wymianę pieców i OZE w gminie Szydłowiec

2020.08.12 13:00

Już niebawem gmina Szydłowiec zainwestuje fundusze unijne w wymianę starych kotłów centralnego ogrzewania na niskoemisyjne i ekologiczne urządzenia. W ramach projektu wybudowane zostaną także instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE). Łącznie w budynkach mieszkalnych wykonanych będzie 126 instalacji. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma blisko 1,5 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Jutro umowę w tej sprawie podpiszą marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Artur Ludew – burmistrz Szydłowca.

więcej o: Blisko 1,5 mln zł na wymianę pieców i OZE w gminie Szydłowiec

Zaproszenie - 780 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Klwów - Głuszyna

2020.08.12 08:20

Serdecznie zapraszamy na uroczyste podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej nr 330313W Klwów – Głuszyna. Wartość inwestycji to 1,3 mln zł, z czego 780 tys. zł wyniesie dofinansowanie z budżetu województwa. Jutro umowy w tej sprawie podpisze wicemarszałek Rafał Rajkowski.

więcej o: 780 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Klwów - Głuszyna

Zaproszenie - Otwarcie Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

2020.08.11 13:00

Wsparcie przedsiębiorców, aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz organizacja szkoleń – to najważniejsze założenia przasnyskiego Centrum Aktywizacji Biznesu (CAB). W realizacji inwestycji pomogły środki z UE. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał 6,1 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to ponad 9,8 mln zł.

więcej o: Otwarcie Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Zaproszenie - 200 tys. zł z budżetu Mazowsza na rozbudowę bazy sportowej w Węgrowie i Sadownem

2020.08.11 12:50

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie oraz przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza. Na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 władze województwa w tym roku przeznaczyły 10 mln zł. W sumie zostanie zrealizowanych 115 projektów, w tym dwa w powiecie węgrowskim. Jutro umowy w tej sprawie podpisze Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci.

więcej o: 200 tys. zł z budżetu Mazowsza na rozbudowę bazy sportowej w Węgrowie i Sadownem

Informacja prasowa - 10 mln zł od Samorządu Mazowsza na rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

2020.08.10 08:55

10 mln zł od samorządu województwa na rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Granty otrzymało pięć projektów Instytucji Otoczenia Biznesu, których celem jest zwiększenie innowacyjności i zapewnienie mazowieckim MŚP dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy i narzędzi. Jutro umowy w tej sprawie podpisze marszałek Adam Struzik.

więcej o: 10 mln zł od Samorządu Mazowsza na rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw