Aktualności

Rusza Powszechny Spis Rolny 2020!

2020.08.11 14:40 , aktualizacja: 2020.08.18 15:23

Autor: Oprac. na podst. zebranych informacji, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Kolorowy plakat informujący, że 1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020. 1 września rusza Powszechny...
  • Marszałek Adam Struzik i dwoje przedstawicieli Urzędu Statystycznego w Warszawie stoi obok siebie pozując do zdjęcia. Marszałek Województwa...
  • Zielony plakat z białymi napisami informujący, że 1 września początek Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 1 września początek...

Po zakończeniu żniw przed rolnikami z Mazowsza i z całej Polski jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia – udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, który potrwa od 1 września do 30 listopada. Ambasadorem tegorocznego PSR został Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Na terenie Mazowsza zamieszkuje najwięcej użytkowników gospodarstw rolnych: ponad 250 tys. na około 1,5 mln gospodarstw ogółem w Polsce. Oznacza to, że co szósty rolnik w Polsce mieszka w województwie mazowieckim. Za organizację spisu w regionie odpowiada Urząd Statystyczny w Warszawie. W każdej gminie Mazowsza i całej Polski powołano Gminne Biura Spisowe, na czele których stoi prezydent miasta, burmistrz lub wójt.

 

– Powszechny Spis Rolny to przedsięwzięcie niezwykle ważne, organizowane raz na 10 lat. Spis jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa i porównania go z innymi krajami Unii Europejskiej. Formularz spisowy ma formę elektroniczną, dlatego zachęcam do wykonania samospisu przez Internet, bez udziału rachmistrza. Wątpliwości można wyjaśnić telefonicznie, z wykorzystaniem infolinii – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Dlaczego trzeba i warto się spisać?

 

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe oraz instytucje wspierające rozwój rolnictwa. Na ich podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata - zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.

 

Jakie będą pytania?

 

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.

 

Zachowaj list od Prezesa GUS!

 

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego, nawet ten mieszkający w mieście, otrzyma jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować - przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

 

Najwygodniej i najbezpieczniej przez Internet

 

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy z Mazowsza i całej Polski. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę wielką przewagą nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, że nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.

Dla osób, które nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, w gminach planowane jest utworzenie tzw. Gminnych Punktów Spisowych, czyli pomieszczeń wyposażonych w nieodpłatne stanowisko komputerowe, w którym będzie można się spisać samodzielnie.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać się przez telefon. Jeśli nie skorzysta z żadnej z tych dwóch opcji, musi spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Warto jednak wiedzieć, że jeśli do momentu wizyty rachmistrza, użytkownik gospodarstwa rolnego nie spisał się samodzielnie lub telefonicznie, nie może odmówić mu udzielenia odpowiedzi.

 

Współpraca z samorządem i organizacjami rolniczymi

 

Na poziomie gmin partnerem statystyki publicznej przy organizacji spisu jest samorząd terytorialny. W każdej gminie Mazowsza i całej Polski powołano Gminne Biura Spisowe, na czele których stoi prezydent miasta, burmistrz lub wójt.

Gminne Biuro Spisowe jest odpowiedzialne za szereg działań związanych z prowadzeniem spisu. Należą do nich: przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizacja gminnego punktu spisowego, współpraca z biurem wojewódzkim przy popularyzacji spisu na swoim terenie. W trakcie trwania spisu Gminne Biura Spisowe będą pierwszą linią wsparcia dla rolnika i rachmistrza.

 

Dane będą bezpieczne

 

Rolnicy nie powinni mieć obaw przed ujawnieniem swoich informacji. Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej.

 

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

 

Termin trwania: 1 września–30 listopada 2020 r.,

dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (od 17 sierpnia 2020 r.)

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 

Liczba wyświetleń: 334

powrót