Aktualności

Ponad 1,7 mln zł dla starostwa w Pułtusku

2020.07.09 13:00 , aktualizacja: 2020.07.09 14:39

Autor: Hanna Maliszewska, Rzecznik MCPS, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Marszałek Struzik stojąc za stołem podaje rękę staroście. Obaj są lekko pochyleni. Między nimi stoi wicestarosta. Za marszałkiem widać mężczyznę i dyr. MCPS Bogucką Starostwo w Pułtusku...
  • Marszałe Struzik stoi za stołem. W prawym ręku trzyma mikrofon. Po jego prawej stronie siedzą starosta i wicestarosta, po lewej - przedstawiciele MCPS Chodzi o stworzenie...
  • Stojąc za stołem przemawia do mikrofonu wicestarosta. Po jej prwej stronie siedzi starosta, po lewej marszałek i przedstawiciele MCPS – Są to dla nas niezwykle...
  • Starosta Zalewski i wicestarosta Beata Jóźwiak siedzą przy stole i podpisują dokumenty. W tle widać baner z herbem Mazowsza Umowę podpisują starosta...

Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku oraz wyposażenie w windę budynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – to dwa projekty prowadzone przez pułtuskie starostwo, które otrzymały dziś 1,7 mln zł dofinansowania. W podpisaniu umów wzięli udział marszałek województwa Adam Struzik, starosta powiatu pułtuskiego Jan Zalewski, wicestarosta Beata Jóźwiak i skarbnik powiatu – Renata Krzyżewska i ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wicedyrektor ds. społecznych Elżbieta Bogucka.

 

W maju tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu - to 17 mln zł na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród tych zadań są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowej, tzw. roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł.

 

Dofinansowanie na modernizację ośrodka

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich dwa, na które właśnie podpisano umowy.

– Starostwo powiatowe przygotowało dwa bardzo ważne projekty. W tym jeden z nich – przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku – to duże przedsięwzięcie, zaplanowane na dwa lata. Chodzi o stworzenie niepełnosprawnym wychowankom tej placówki takich warunków, by łatwiej ich aktywizować i przygotowywać do niezależnego życia. Dlatego na ten projekt przeznaczyliśmy w sumie 1,7 mln zł – mówi marszałek Adam Struzik.

– Są to dla nas niezwykle ważne inwestycje – dodaje wicestarosta pułtuski Beata Jóźwiak. – Przebudowa ośrodka pozwoli dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu zapewnimy dzieciom jak najlepsze warunki do nauki w szkole, ale też do pobytu w internacie. Jeśli chodzi o DPS w Ołdakach, to mieści się on w piętrowym budynku i winda jest tam po prostu niezbędna, by podopieczni mogli się bezpiecznie poruszać po obiekcie czy nawet mieć możliwość korzystania z terenu wokół.

 

Stworzyć odpowiednie warunki rozwoju

W ośrodku prowadzone są zarówno zajęcia edukacyjne, jak i rehabilitacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnej młodzieży. Planowana inwestycja pozwoli na poprawę warunków oraz poszerzenie funkcji placówki o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pobudzanie rozwoju ruchowego i społecznego. Budynek ośrodka czekają więc liczne zmiany. Przebudowana będzie m.in. wewnętrzna pochylnia dla wózków, a całość zostanie dostosowana do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Poza modernizacją instalacji sanitarnej i elektrycznej, rozprowadzeniem sieci internetowej i telewizyjnej, odnowione będą również pomieszczenia dydaktyczno-terapeutyczne, pokoje mieszkalne wychowanków, łazienki, korytarze, a także pomieszczenia administracyjne. Wybudowana zostanie też winda.

– To ogromna radość dla całej społeczności ośrodka, ponieważ sfinalizuje się przebudowa, która bardzo poprawi warunki naszej placówki – mówi Aldona Iniarska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku. – Jesteśmy placówką dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dlatego zależało nam na tym, by dostosować panujące warunki do możliwości naszych podopiecznych, ale też do przepisów – tak, by były bezpieczne i komfortowe dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Lepsze warunki, większa samodzielność i bezpieczeństwo

Drugi projekt dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach prowadzonego przez starostwo. Zbudowana tam zostanie elektryczna winda osobowa. Dom obejmuje wsparciem osoby psychicznie chore i osoby z upośledzeniem umysłowym w wieku od 26 lat do 82 lat. W ramach rehabilitacji społecznej jego mieszkańcy korzystają z terapii zajęciowej oraz innych form aktywizacji i usamodzielnienia, a także w integracji z rodziną i społecznością lokalną. W tej chwili nie ma w budynku windy. Jej budowa to z jednej strony większe bezpieczeństwo, a z drugiej ułatwienie w poruszaniu się. Na ten projekt przeznaczono ponad 46 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 92

powrót