Aktualności

Kobiece oblicze Mazowsza

2018.03.08 07:00 , aktualizacja: 2018.03.08 09:52

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

bukiet różowych tulipanów fot. Dorota Łucja Cichocka

Zdeterminowane, przedsiębiorcze, zaangażowane, z sukcesami. Coraz większą wagę przywiązują do zdobywania wykształcenia. Dziś wszystkie panie obchodzą swoje święto. A jakie są te mieszkające na Mazowszu?

 

Kobiety w statystykach

Kobiety przeważają pod względem liczebności nad mężczyznami zarówno w kraju, jak i na Mazowszu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu 2017 r. na Mazowszu mieszkało 2,8 mln kobiet i ponad 2,5 mln mężczyzn. Na 100 mężczyzn przypadało zatem 109 kobiet, z kolei w Warszawie aż 118. Bardziej wyrównane statystyki dotyczyły regionu ostrołęckiego. Tam na 100 mężczyzn przypadało 101 przedstawicielek płci przeciwnej. Ponadto to kobiety żyją także dłużej od panów. Zgodnie z danymi GUS kobieta urodzona w 2016 roku osiągnie wiek 82,3 lat, natomiast mężczyzna dożyje 74,1 lat[1].

 

Styl życia współczesnej kobiety

Panie coraz częściej rezygnują z modelu, który był bliski ich babciom. Decydując się na małżeństwo, przeważnie w wieku 25–29 lat, mają już zdobyte wykształcenie i za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe.

– Kobiety są bardzo energiczne, kreatywne i co ważne, otwarte na zmiany. Przez wieki to na kobiecych barkach leżało zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa. Na wsi kobiety od zawsze pracowały i w gospodarstwie, i w domu. Nic dziwnego, że dziś dają sobie świetnie radę w życiu zawodowym – zauważa wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Dodaje także, że pozycja zawodowa wielu kobiet mogłaby być jeszcze lepsza. – Kobiet piastujących funkcję wójta albo starosty na szczeblu lokalnym jest znacznie mniej niż mężczyzn. A szkoda, bo te, które pełnią takie funkcje, radzą sobie świetnie.

Kobiety na Mazowszu wykonują zawody związane z usługami i sprzedażą, pracą biurową, są zatrudniane jako specjaliści, czy pielęgniarki. Jednocześnie osiągają zawodowe uznanie, przy tym świetnie potrafią łączyć role piastunek domowego ogniska z karierą.

– W każdej kobiecie tkwi olbrzymi potencjał i trzeba dokładać wszelkich starań do ich zaktywizowania. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w tych regionach Mazowsza, w których kobiety mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy na koniec grudnia 2017 r. kobiety stanowiły ponad połowę osób bezrobotnych. Jednocześnie panie stale udowadniają swoją siłę. Potrafią radzić sobie w każdej sytuacji – zapewnia.

 

Skutecznie sięgają po fundusze

W projektach PO KL w województwie mazowieckim 58 proc. uczestników stanowiły kobiety, co oznacza, że ta grupa aktywnie sięga po wsparcie z funduszy unijnych[2]. Jest zmotywowana do samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji, by podnieść swój status zawodowy bądź założyć własną działalność gospodarczą.

Kobiety są aktywne także na obszarach wiejskich. Na mazowieckiej wsi mieszka już ponad 961 tys. kobiet. Wiele z nich działa na rzecz lokalnej społeczności. Najbardziej przedsiębiorcze panie są nagradzane w konkursie organizowanym przez biuro regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na najaktywniejszą liderkę wiejską.

– Kobiety świetnie potrafią zorganizować swoją pracę – podkreśla marszałek Adam Struzik. –  Wiedzą, czego chcą i dążą do tego. A przy tym są wrażliwe i pełne empatii. Życzę paniom z okazji ich święta dalszej determinacji w realizacji swoich pomysłów i jak najwięcej sukcesów w każdej dziedzinie życia.

 

[1] GUS, Przeciętne dalsze trwanie życia w 2016 r. według województw.

[2] Sprawozdanie z realizacji priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Liczba wyświetleń: 612

powrót