Aktualności

Dialog o zatrudnieniu

2018.01.11 14:10 , aktualizacja: 2018.01.12 08:53

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek Adam Struzik w geście podziękowania dla Jacka Całusa Marszałek Adam Struzik...
  • Marszałek Adam Struzik i kierownik Biura WRDS Beata Samsel WRDS obradowała pod...
  • przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Plan Działań na rzecz...
  • Członkowie prezydium rady podczas obrad w urzędzie marszałkowskim W bieżącym roku rada skupi...
  • cztery osoby siedzą przy stole, w tym m.in. wojewoda mazowiecki, pierwsze w tym roku posiedzenie WRDS Działania w obszarze...

Działania w obszarze zatrudnienia zdominowały, pierwsze w tym roku, posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Rynek pracy

Omówiono Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018 dla województwa mazowieckiego. Jak zaznaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz szczególnie istotne jest efektywne realizowanie regionalnej polityki w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w regionie. Zwrócił uwagę, że w tym roku o ponad połowę zmniejszone będą środki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Ograniczy to możliwości pracodawców, chcących dostosowywać kwalifikacje pracowników do szybko zmieniającego się rynku pracy.

 

 – Zwiększenie efektywności wydatkowania środków przez publiczne służby zatrudnienia byłoby możliwe, dzięki uelastycznieniu zasad przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi działaniami na rzecz bezrobotnych – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Priorytety WRDS

Najistotniejszymi tematami bieżącego roku będą ochrona zdrowia, analiza poziomu PKB na Mazowszu, zjawisko szarej strefy, publiczny transport zbiorowy, kształcenie zawodowe i jego promocja, mazowiecki rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości oraz bieżące sytuacje problemowe w regionie.   

 

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 15 lutego br. Spotkanie poświęcone będzie, m.in. ekonomii społecznej oraz działalności placówek całodobowej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także problemowi starzenia się społeczeństwa.

Liczba wyświetleń: 288

powrót