Aktualności

10 lat działalności na rzecz MSP

2013.09.23 14:30 , aktualizacja: 2013.09.27 08:54

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

10 lat temu z inicjatywy marszałka Adama Struzika powołana została samorządowa spółka Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Wówczas udziałowcem było tylko dziewięć samorządów. Dziś MFPK to 30 samorządów oraz wiele instytucji okołobiznesowych. To pozwoliło osiągnąć kapitał w wysokości ponad 39,7 mln zł. Przede wszystkim jednak 10 lat Funduszu to 1,2 mld zł kwoty udzielonych kredytów, pożyczek i leasingów przy poręczeniu MFPK.

 

Uroczystość jubileuszu Funduszu, w której uczestniczył m.in. marszałek Adam Struzik, to okazja do podsumowania jego 10-letniej działalności. Powstał w 2003 r., by pomagać małym i średnim przedsiębiorcom w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Nieduże firmy mają problem z uzyskaniem kredytów czy pożyczek, ponieważ banki wymagają dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji. Tymczasem kredyt jest dla większości prosperujących na rynku firm jedyną szansą na szybkie dokapitalizowanie i rozwój działalności. Pomocne wówczas staje się poręczenie udzielane przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, który współpracuje z różnymi bankami. Z poręczeń mogą skorzystać także osoby fizyczne, które podjęły działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Dzięki działalności Funduszu wiele mazowieckich firm może nie tylko funkcjonować, ale przede wszystkim się rozwijać. Ponadto stają się wiarygodne m.in. wobec banków, co ułatwia kolejne kroki do zwiększania ich kapitału. MFPK poręcza przy leasingach (jako pierwszy fundusz w kraju), kredytach inwestycyjnych, kredytach obrotowych (odnawialnych i nieodnawialnych) i pożyczkach na cele gospodarcze. Wsparcie to jest również istotne z punktu widzenia gospodarki regionu – pozwala zwiększać konkurencyjność firm, co zawsze działa ożywczo na rynek.

 

Poza standardowymi poręczeniami (z kapitału MFPK) Fundusz jako beneficjent projektu w ramach RPO WM ma możliwość poręczania ze środków unijnych.

 

Obecnie udziałowcami spółki są województwo mazowieckie, m.st. Warszawa, miasta: Siedlce, Legionowo, Sokołów Podlaski, Józefów, Garwolin, Ostrołęka, Wyszków, Mława, Ciechanów, Radom, Płock, powiaty: kozienicki, płocki, sochaczewski, mławski, otwocki, przasnyski, wyszkowski, legionowski, gminy: Mszczonów, Wołomin, Tersin, Świercze, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie oraz instytucje: Bank Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 

 

Nagrody przyznane Mazowieckiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych:

 • 2006 – tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2006 za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy na zintegrowanym rynku europejskim (nagroda ogólnokrajowa);
 • 2006 – wyróżnienie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wieloletnią współpracę na rzecz działań związanych z ochroną środowiska;
 • lata 2007, 2008 i 2009 – nagroda lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • 2008 i 2009 – Partner PARP-u;
 • ZPWiM – Przyjaciel Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza;
 • 2009 – Polish National Sales Award (PNSA) – Lider w Wykorzystaniu Środków Unijnych (nagroda ogólnokrajowa);
 • 2011 – Mazowiecki Certyfikat „Rzetelni w biznesie” przyznawany za całokształt prowadzonej działalność, poszanowanie zasad etycznych w biznesie oraz spełnienie kryteriów wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania;
 • 2011 –  Rzetelni w Biznesie;
 • 2011 – Medal Europejski za poręczenie;
 • 2012 – Skrzydła KRD (Krajowy Rejestry Długu);
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 396

powrót