Baner Województwa Mazowieckiego

Informacja o banerze

Baner Województwa Mazowieckiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 92/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Baneru Województwa Mazowieckiego.

 

Baner Województwa Mazowieckiego jest pionowym, prostokątnym płatem tkaniny w kolorze czerwonym z umieszczonym wizerunkiem orła białego, o dziobie i szponach żółtych. Stanowi własność Województwa i podlega ochronie prawnej.

 

Prawo używania Baneru mają wyłącznie organy województwa i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.