Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Komunikat o wyczerpaniu środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” – w trybie art. 19a.

2016.12.09 11:10 , aktualizacja: 2016.12.09 11:27

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że Uchwałą nr 1898/202/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 listopada 2016 r. i Uchwałą nr 1963/204/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 6 grudnia 2016 r. środki w wysokości 153 442,83 zł  przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małe granty” zostały wyczerpane. Oprócz pozytywnej weryfikacji formalno-merytorycznej decydowała także data wpływu oferty do sekretariatu MCPS, kwotę dofinansowania wyczerpały wnioski pozytywnie zweryfikowane, które wpłynęły do 21 listopada 2016 r. O przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji każda z organizacji będzie poinformowana odrębnym pismem.

więcej o: Komunikat o wyczerpaniu środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” – w trybie art. 19a.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - złożone oferty

2016.11.17 06:00 , aktualizacja: 2016.12.01 13:21

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 i poz. 395), złożono poniższe oferty:

więcej o: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - złożone oferty

Dofinansowanie zadań publicznych tzw. „małe granty” – możliwość składania ofert

2016.11.14 12:55 , aktualizacja: 2016.11.14 13:00

Ósmego listopada br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 153 442,83 zł na dofinansowanie poniżej wymienionych zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395). Powołany przepis wskazuje, iż na wniosek organizacji pozarządowej samorząd województwa może, uznając celowość realizacji zadania, przyjąć ofertę wykonania zadania publicznego i dofinansować ją do kwoty 10 000 zł bez ogłoszenia otwartego konkursu ofert.  

więcej o: Dofinansowanie zadań publicznych tzw. „małe granty” – możliwość składania ofert

Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - złożone oferty

2016.11.08 09:05 , aktualizacja: 2016.11.08 12:20

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w ramach zadania publicznego pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w trybie art. 19a ww. ustawy zostały złożone oferty, spełniające warunki formalne:

więcej o: Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - złożone oferty

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – złożone oferty

2016.10.13 10:55 , aktualizacja: 2016.11.08 15:22

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” w trybie art. 19a ww. ustawy złożono następujące oferty, spełniające warunki formalne:

więcej o: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – złożone oferty

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - możliwość składania ofert

2016.09.30 11:00 , aktualizacja: 2016.10.25 11:43

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) do składania ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” w trybie art. 19a ww. ustawy.

więcej o: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - możliwość składania ofert

Ochrona i promocja zdrowia - złożone oferty

2016.09.29 14:25 , aktualizacja: 2016.10.25 11:42

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia” w ramach zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza” w trybie art. 19a ww. ustawy zostały złożone następujące oferty, spełniające warunki formalne:

więcej o: Ochrona i promocja zdrowia - złożone oferty

Jak składać oferty w ramach zadania Inicjatywy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2016.09.09 14:20 , aktualizacja: 2016.11.07 12:16

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.  239 z późn. zm.) do składania ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” na realizację zadania publicznego pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w trybie art. 19a ww. ustawy.

więcej o: Jak składać oferty w ramach zadania Inicjatywy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym