Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2017.04.26 15:30 , aktualizacja: 2017.04.26 15:36

24 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 589/234/17  w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2017 roku zadań publicznych pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruch drogowym” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Rozstrzygnięcie dotyczące konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej

2017.04.26 09:50 , aktualizacja: 2017.04.26 10:42

Uchwałą Nr 610/235/17 z 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

więcej o: Rozstrzygnięcie dotyczące konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2017.04.25 14:55

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 602/234/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2017.04.25 14:50

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 601/234/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego ochrony i promocji zdrowia

2017.04.24 09:20 , aktualizacja: 2017.04.24 09:27

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru ofert i podjął decyzję o udzieleniu dotacji uchwałą nr 531/232/17 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

2017.04.20 10:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 571/233/17 z 18 kwietnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

2017.04.14 11:40

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 513/232/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2017.04.07 14:15 , aktualizacja: 2017.04.07 14:30

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 503/231/17 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”