Komunikaty

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego za lata 2015–2016”

2017.03.28 11:15 , aktualizacja: 2017.04.25 14:45

Zarząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego za lata 2015–2016”. Będzie to ósmy tego typu dokument, kompleksowo przedstawiający stan zaawansowania prac środowiskowych na Mazowszu.

więcej o: Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego za lata 2015–2016”

Oferta pracy dla pielęgniarek oddziałowych. Płock

2017.04.27 15:15 , aktualizacja: 2017.04.27 15:18

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ogłasza konkurs na stanowiska:

więcej o: Oferta pracy dla pielęgniarek oddziałowych. Płock

Trzeci przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Otwocku

2017.04.27 06:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Borowej 6/12.

więcej o: Trzeci przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Otwocku

Trzeci przetarg ustny na sprzedaż części nieruchomości w Pruszkowie

2017.04.27 05:55

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży części nieruchomości położnej w Pruszkowie, przy ulicy Partyzantów.

więcej o: Trzeci przetarg ustny na sprzedaż części nieruchomości w Pruszkowie

Wykaz prawidłowych oraz zawierających błędy wniosków o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych złożonych w 2017 r.

2017.04.25 09:10

Obowiązek publikacji Wykazu prawidłowych oraz zawierających błędy wniosków o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych złożonych w 2017 r. wynika z paragrafu 3 ust. 11 „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”, stanowiących załącznik do uchwały nr 1771/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 22 grudnia 2015 r.

więcej o: Wykaz prawidłowych oraz zawierających błędy wniosków o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych złożonych w 2017 r.

Komunikat dla klientów poszkodowanych przez Alfa Star S.A. – imprezy całkowicie niezrealizowane – kolejna lista wypłat – 21 kwietnia 2017 r.

2017.04.24 09:45

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że 10 kwietnia br. wpłynęło pismo od Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku z wyliczonymi kwotami zwrotów dla klientów z imprez całkowicie nierealizowanych, którzy zawarli umowy w okresie obowiązywania gwarancji Nr G/2015/001 tj. od 17 stycznia 2015 roku.

więcej o: Komunikat dla klientów poszkodowanych przez Alfa Star S.A. – imprezy całkowicie niezrealizowane – kolejna lista wypłat – 21 kwietnia 2017 r.

Oferta pracy dla przełożonej pielęgniarek i pielęgniarki oddziałowej

2017.04.20 14:55 , aktualizacja: 2017.04.20 15:05

Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ogłasza konkurs na stanowiska:  

więcej o: Oferta pracy dla przełożonej pielęgniarek i pielęgniarki oddziałowej

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WM 2014–2020

2017.04.20 14:50 , aktualizacja: 2017.04.20 14:55

 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego  przyjął uchwałę Nr 502/231/17, zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

więcej o: Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WM 2014–2020